Subscribe via RSS Feed

Category: Photos

Vocals Workshop with Juwita Suwito (Photos)

Vocals Workshop with Juwita Suwito (Photos)

Photo Credits: Daniel Khoo & Cynthia Lee

Juwita Suwito, Liang and Friends 2010 (Photos)

Juwita Suwito, Liang and Friends 2010 (Photos)

Photo Credits: Cheong Kum Loong Juwita Suwito: www.juwitasuwito.com | Liang: www.mynameisliang.com

WTR2010 (Photos)

WTR2010 (Photos)

Photo credits: Daniel Khoo

Easter 2010 (Photos)

Easter 2010 (Photos)

Photo Credits: Tairven Lee, Matthew Yap

Orientation 2010 (Photos)

Orientation 2010 (Photos)

Photo credits: Chong Lynn Dee

52nd Anniversary Worship Service 2009 (Photos)

52nd Anniversary Worship Service 2009 (Photos)

Photo Credits: Cheong Kum Loong

WAM Appreciation 2010 (Photos)

WAM Appreciation 2010 (Photos)

Photo Credits: Tairven Lee

Orientation 2009 (Photos)

Orientation 2009 (Photos)

Photo Credits: Chong Lynn Dee

Watchnight Covenant Service 2008 (Photos)

Watchnight Covenant Service 2008 (Photos)

“The Covenant Prayer” performed by Pek Yiing Ming, Michelle Tan, Ooi Kah Chuan, Chan Huan Chiang, Terry Tan, accompanied by John Kuick Photo Credits: Daniel Khoo

Juwita, Liang and Friends in concert 2008 (Photos)

Juwita, Liang and Friends in concert 2008 (Photos)

Photo Credits: Malcolm Foo

Rhythm Section Workshop 2009 (Photos)

Rhythm Section Workshop 2009 (Photos)

Photo Credits: Daniel Khoo Updated 2010-09-07

Christmas Eve 2007 (Photos)

Christmas Eve 2007 (Photos)

Photo Credits: Malcolm Foo